• Elkészítjük és módosítjuk Önnek a Társasházi Alapító Okiratot
  • Elkészítjük és módosítjuk Önnek  a társasház szervezeti –működési szabályzatát
  • Perbeli képviseletet biztosítunk közgyűlési határozat megtámadása esetén
  • Kintlévőségek (elsősorban közös költség tartozás) behajtása